نظرسنجی درباره راه‌ آهن ایران

شرکت مشاور برندینگ وند، در یک نظرسنجی وسیع می‌خواهد تصویری که از راه‌آهن ایران در ذهن مخاطبان هست را تحلیل کند.
متشکریم که شما هم همراهی کنید.

پاسخ به سوال‌ها ۳ دقیقه زمان می‌برد.

logo
For Latest News...

London

36 Islip Gardens, Northolt, Middlesex, London, United Kingdom, UB5 5BX

+44  7769 794 924

Tehran

#12, No 19, Arian Alley, Sepidar St, Jordan St, Jahan Koodak Sq.

+98 21 8865 4828