بورس تهران

پروژه برندینگ بورس تهران که پیش‌تر با عنوان شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناخته می‌شد،  در مراحل پایانی خود قرار دارد. استراتژی‌های بازطراحی برند این شرکت تدوین شده و ساختار هویت تصویری آن با هدف انسجام تصویری این مجموعه نیز کامل شده است. ایرانی بودن، مهم‌ترین مولفه هویت بصری جدید بورس تهران است.  نشان جدید نیز با حفظ  امروزی‌ و مدرن‌بودن بازگشت جسورانه‌ای به اصالت خود می‌کند  در مقایسه با گذشته‌ به صورت متفاوتی دیزاین شده است. این پروژه در مرحله تایید شورای معاونان بورس تهران است و به‌زودی از آن رونمایی می‌شود.