سرآمد

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد، از جمله شرکت‌های فعال در بازار سرمایه ایران است که  با رویکردی نوین به بازارهای مالی، با شتاب در حال گسترش دامنه فعالیت خود است. تمام مراحل و فرایندهای بازطراحی هویت برند و استراتژی‌های سرآمد، سازگار با کهن‌الگوی خردمند و هوشمند (Sage) توسط شرکت وند عملیاتی شده است. هم‌اکنون نیز این پروژه در مرحله آماده‌سازی معماری داخلی و تدوین برنامه رونمایی است.