میپل

«استارتاپی با ایده‌ای جسورانه؛ این اپلیکیشن برای ارتباط کانادایی‌ها با هم طراحی شده است. Maple همان برگ سرخ رنگ پرچم کاناداست.» «تمرکز، تمرکز و تمرکز؛ این راه مهم برندینگ است. تمرکز در ایده، تمرکز در مخاطبان یک کشور و تمرکز در رنگ سرخ. سه تمرکز مهم Maple است.» «اما پیدا کردن رنگ سرخ در دیزاین …

میپل ادامه »