«نظرخواهی از دوستان «پرشین صنعت

دوستان و همراهان گرامی


مدیران شرکت «پرشین صنعت» از ما خواسته‌اند که برند شرکت‌شان را بررسی و احتمالا به‌روزش کنیم.
پس از مصاحبه‌ها و مطالعه‌هایی، اکنون چند سوال هست که ما و مدیران «پرشین صنعت» را کمک بسیار خواهند کرد.
پاسخ به این سوال‌های حدود دو دقیقه زمان خواهد برد.


با تشکر
جلیل نوربـخش
استراتژیست شرکت بین‌المللی وند
logo
For Latest News...

Manchester

96-92 Wellington Road South, Stockport, England, SK3 1TJ

+44  7769 794 924

Tehran

#12, No 19, Arian Alley, Sepidar St, Jordan St, Jahan Koodak Sq.

+98 21 8865 4828