نظرخواهی درباره برندینگ پرشین صنعت

دوستان و همراهان گرامی

بر اساس نظرهای شما در نظرخواهی پیشین، سه مسیر مختلف برای هویت و نشان پرشین‌صنعت دیزاین شده. لطفا این سه مسیر را ببینید و انتخاب کنید که کدام بیش از همه یک برند جدی و رسمی را نشان می‌دهند.پاسخ به این سوال‌های حدود دو دقیقه زمان خواهد برد.


با تشکر
جلیل نوربـخش
استراتژیست شرکت بین‌الملی وند

سبک کلاسیک

سبک نئوکلاسیک

سبک مدرن

Tehran

#12, No 19, Arian Alley, Sepidar St, Jordan St, Jahan Koodak Sq.

+98 21 8865 4828

Manchester

96-92 Wellington Road South, Stockport, England, SK3 1TJ

+44  7769 794 924


logo

info@vandint.co.uk

© 2021 VAND. All Right Reserved.