تماس با ما

چنانچه از مشتریان وند هستید و بابت موضوعی فوری، نیاز به مشاوره دارید با  این شماره‌ها تماس بگیرید:                ۰۲۱۸۸۶۵۴۸۲۸            ۰۲۱۸۸۶۵۴۸۲۹

برای ارتباط هدفمند با همکاران وند، فرم‌هایی در صفحه نخست وب‌سایت در نظر گرفته شده است. با تکمیل فرم‌ موردنظر و ارسال آن، همکاران ما بهتر در جریان موضوع درخواست شما قرار می‌گیرند و فرایند کارها بهینه خواهد بود. با این حال راه‌های ارتباطی زیر نیز در اختیار شماست.

ارسال RFP:

rfp@vandint.co.uk

دیگر موضوع‌ها:

intro@vandint.co.uk

پروژه کلکین:

kelkin@vandint.co.uk

ارسال RFP:

rfp@vandint.co.uk

دیگر موضوع‌ها:

intro@vandint.co.uk

پروژه کلکین:

kelkin@vandint.co.uk

ارتباط با رسانه:

pr@vandint.co.uk

ارتباط با رسانه:

pr@vandint.co.uk

درخواست جلسه‌های مشاوره استراتژی و دیزاین:

consulting@vandint.co.uk

برای ارتباط هدفمند با همکاران وند، فرم‌هایی در صفحه نخست وب‌سایت در نظر گرفته شده است. با تکمیل فرم‌ موردنظر و ارسال آن، همکاران ما بهتر در جریان موضوع درخواست شما قرار می‌گیرند و فرایند کارها بهینه خواهد بود. با این حال راه‌های ارتباطی زیر نیز در اختیار شماست.

ارسال RFP:

rfp@vandint.co.uk

دیگر موضوع‌ها:

intro@vandint.co.uk

ارتباط با رسانه:

pr@vandint.co.uk

درخواست جلسه‌های مشاوره استراتژی و دیزاین:

consulting@vandint.co.uk

اطلاعات تماس

آدرس:

#6, No 12, Kamelia St, Sasanipour St, Mirdamad Blv, Tehran.

کد پستی:

1544833715

شماره تماس:

+98 21 2842 7171

فرصت شغلی

در شرکت بین‌المللی وند همواره فرصت‌های شغلی برای نیروهای مشتاق و باانگیزه وجود دارد. اگر تمایل دارید به تیم وند بپیوندید لطفا فرم مربوط را در این صفحه پر کنید.

در شرکت بین‌المللی وند همواره فرصت‌های شغلی برای نیروهای مشتاق و باانگیزه وجود دارد. اگر تمایل دارید به تیم وند بپیوندید لطفا فرم مربوط را در این صفحه پر کنید.